UPDATE: ALERTA NUCLEARA JAPONIA

UPDATE : 5 Aprilie 2011La sfarsitul lunii martie si inceputul lui aprilie, pe intreg teritoriul Romaniei au fost intensificate determinarile de radioactivitate in diversi factori de mediu, pentru a evidentia eventuala prezenta de material radioactiv provenind din Japonia, chiar si in concentratii extrem de mici.
 Reteaua Nationala pentru Supravegherea Radioactivitatii Mediului din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, prin laboratoarele sale (Statii de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului), a reusit sa deceleze in aer, la sfarsitul lunii martie a.c., I-131. Valoarea maxima inregistrata a fost de 3,4 miliBq/mc (statia Toaca, aflata la altitudinea de 1850m), in timp ce valorile din zonele locuite sunt chiar cu doua ordine de marime mai mici , ceea ce este interesant din punct de vedere metodologic, dar total nesemnificativ ca risc radiologic pentru sanatatea omului


UPDATE : 28 martie 2011

Pentru imagini si date despre eveniment
faceti click aici


UPDATE : 21 martie 2011

√ā In perioada 15 - 19 martie 2011, au fost raportate noi incidente, care au inclus si reactoarele 2 si 4 si au fost initiate inundari din aer la reactoarele 3 si 4. Urmare a evolutiei situatiei, pe 18 martie Agentia pentru Siguranta Nucleara si Industriala a ridicat riscul la pozitia 5 pe scala INES, insemnand "consecinte serioase" si un nivel egal cu cel atribuit accidentului nuclear de la Three Mile Island, acum 32 ani.


In prezent, se fac eforturi pentru alimentarea cu energie electric√ a pompelor de r√cire cu ap√ de mare la reactoarele 1 - 4, pentru evitarea topirii miezului fiec√rui reactor si respectiv pentru umplerea cu apa a bazinelor de stocare pentru combustibilul ars din unitatile 3 si 4, pentru sc√derea temperaturii dat√ de dezintegrarea produ√Ňilor de fisiune existen√£i.


Nivelul radioactivitatii masurata in peste 60 de puncte in jurul centralei avariate este in scadere semnificativa, fiind vorba evident de produsi de fisiune de viata scurta. Nivelul de contaminare cu I-131 √Ňi Cs-137 , monitorizat √Éģn toat√ Japonia, pana la aceasta data a dus la realizarea unor doze de expunere la radiatii f√r√ pericol pentru s√n√tatea popula√£iei. Limitele de contaminare radioactiv√, admise de legisla√£ia japonez√, au fost u√Ňor dep√√Ňite pentru cateva probe de lapte √Ňi vegeta√£ie si numai √Éģn zonele Fukushima √Ňi Ibaraki, ceea ce a necesitat luarea unor m√suri de retragere de la consum a acestor produse.


Situa√£ia accidentului nuclear din Japonia este √Éģn aten√£ia Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS, Geneva) , Agen√£iei Interna√£ionale pentru Energia Atomic√ (AIEA, Vienna) √Ňi a Organiza√£iei Na√£iunilor Unite pentru Alimenta√£ie √Ňi Agricultur√ (FAO).


√ÉŇn Rom√ÉĘnia, monitorizarea permanent√ a radioactivit√√£ii factorilor de mediu (aer, ap√ de suprafa√£√, sol, vegeta√£ie), a apei potabile √Ňi alimentelor de c√tre cele dou√ re√£ele specializate mentionate, nu a eviden√£iat apari√£ia vre unei contamin√ri radioactive ca urmare a accidentului nuclear de la CNE Fukushima. Administrarea de iod stabil (comprimate de KI) nu este necesar√. Reamintim faptul c√ administrarea de iod stabil de c√tre popula√£ie se va face numai la indica√£ia organelor competente din Ministerul S√n√t√√£ii, deoarece consumul inutil de KI poate conduce si la efecte nedorite asupra s√n√t√√£ii.


Persoanele interesate in situatia consecintelor pe termen lung ale accidentului dela Cernobil, din aprilie 1986, se pot inscrie la Congresul International "25 YEARS AFTER THE CHERNOBYL", care va fi organizat la UDINE (ITALIA), in perioada 10 - 12 mai 2011. Informatii suplimentare : chernobyl25@arpa.fvg.it

COMUNICAT SRRp : 14 martie 2011√ā

In baza datelor pri
mite p√ÉĘn√ √Éģn prezent, legat de Centrala Nuclearo-Electric√ Fukushima Dai-ichi (Okuma, Japonia) , Societatea Romana de Radioprotectie , membra a Asociatiei Internationale de Protectie Radiologica (IRPA) , aduce la cuno√Ňtin√£a publicului din Rom√ÉĘnia urm√toarele:

- "Explozia" din 12 martie 2011 de la cladirea reactorului nuclear nr.1 , in fapt a fost consecinta eliberarii controlate a aburului aflat sub presiune in containerul reactorului , efectuata de catre specialistii niponi tocmai pentru a-l proteja ; operatia se incadreaza in procedurile standard de interventie in astfel de situatii. Cresterea concentratiei de hidrogen din cladirea unde se afla reactorul si ca urmare a unei reactii chimice intre oxigen si hidrogen, au avut loc : o explozie (nici o legatura cu explozia nucleara !) , distrugerea plafonului cladirii (care nu are rol de container) si evacuarea in afara ei de vapori continand materiale radioactive , rezultand dep√√Ňirea fondului natural de expunere la radiatii √Éģn zona imediat apropiata. Nivelul masurat de radiatii si amploarea imprastierii incadreaza evenimentul in categoria "consecinte locale" , ceea ce inseamna nivel 4 pe Scala Internationala a Evenimentelor Nucleare (INES, avand "7" , ca nivel maxim).

- Autorit√√£ile japoneze au luat toate m√surile pentru tinerea situatiei sub control si evitarea producerii unui accident radiologic major, printre acestea fiind umplerea containerului reactorului cu apa si acid boric.

- Evacuarea popula√£iei pe o raz√ de 20 km √Éģn jurul reactorului s-a facut ca o masura de precautie , √Éģn conformitate cu reglementarile interna√£ionale √Éģn situa√£ii de urgen√£√ radiologic√ cele mai recente (Recomandarile Comisiei Internationale de Radioprotectie din 2007, prezentate in Raportul ICRP 103) ; deasemenea, in ceea ce priveste administrarea de tablete de iod stabil, fiind confirmata prezen√£a de iod-131 √Éģn imediata vecinatate a unit√√£ii 1.

- Asa cum am precizat, consecintele fiind locale, probabilitatea ca Rom√ÉĘnia s√ fie afectata de emisiile radioactive din aceste zile de la Centrala Fukushima este zero, av√ÉĘnd √Éģn vedere distan√£a mare (peste 9000 km), dilu√£ia foarte mare a contaminan√£ilor √Éģn atmosfer√ c√ÉĘt √Ňi dezintegrarea produ√Ňilor de fisiune de via√£√ scurt√ existen√£i √Éģn circuitul de r√cire a reactorului. Se face gresit o comparatie cu accidentul de la Cernobil, din aprilie 1986, evenimentul nuclear de atunci fiind cu totul diferit, ca tip de reactor si tip de explozie, marime evacuari radioactive, mod si conditii de dispersie, etc.

- In Rom√ÉĘnia, nivelul de contaminare radioactiv√ a factorilor de mediu (aer, ap√ de suprafa√£√, sol, vegeta√£ie), apei potabile √Ňi alimentelor este monitorizat permanent de cele dou√ re√£ele specializate ale Ministerului Mediului, respectiv Ministerului S√n√t√√£ii, pentru a se putea semnala rapid apari√£ia oricarui nor radioactiv asupra √£√rii noastre si a avertiza operativ populatia.

- Alerta nucleara de la reactorul nr. 3 din 13 martie 2011, un reactor diferit ca model de nr. 1, a repetat intr-un fel situatia din 12 martie, insa cu consecinte fizice, chimice si radiologice mult mai mici. In ambele cazuri, containerele propriuzise de protectie ale reactoarelor nu au fost afectate, ceea ce este foarte important.