COD DE ETICA

ÂÂal Asociatiei Internationale de Protectie Radiologica (IRPA), adoptat si de membrii SRRp ( Societate Asociata la IRPA)

Aceste principii au scopul de a ajuta membrii Societatilor Asociate la IRPA in mentinerea unui nivel profesional cu conduita etica. Ele trebuie privite ca ghiduri de comportament, pe care membrii societatilor trebuie sa le aplice in toate activitatile lor profesionale, in calitate de profesionisti si consultanti in protectia radiologica.

Societatile Asociate sunt incurajate sa le adopte sau sa le integreze, dupa caz. Daca exista vreun motiv prin care sa se considere ca un membru a incalcat acest Cod de Etica, este de asteptat ca Societatea caruia acesta ii apartine sa investigheze cauzele si sa ia masurile corespunzatoare.

1.Membrii societatii vor folosi capacitatea si judecata lor profesionala la nivelul cel mai inalt de care ei sunt capabili si isi vor indeplini responsabilitatile intr-un mod integru.
2.Membrii nu vor admite ca conflictul de interese, presiunile manageriale sau posibile interese proprii sa le compromita judecata lor profesional sau decizia intr-o consultanta. In particular, membrii nu vor permite afectarea bunastarii si securitatii publice in favoarea interesului unui angajator.
3.Membrii nu se vor implica in nici-o activitate sau consultanta care este contrara interesului public sau legii.
4.Membrii vor proteja confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul exercitarii sarcinilor lor profesionale, cu conditia sa se asigure ca aceasta protectie sa nu fie ea insasi lipsita de etica sau ilegala.
5.Membrii vor asigura ca relatiile cu partile interesate, cu alti profesionisti sau cu publicul general sa se bazeze si sa reflecte cele mai inalte standarde de integritate, profesionalism si sinceritate.
6.Membrii trebuie sa fie ei insusi satisfacuti de extinderea si continutul atributiilor profesionale cerute in orice circumstante particulare, in special in acelea care implica siguranta publica. Membrii nu trebuie sa-si asume obligatii profesionale pentru care ei nu sunt calificati sau pentru care ei insusi se considera ca ne fiind competenti pentru a le indeplini.
7.Membrii vor lua toate masurile necesare pentru a asigura ca persoanele care isi desfasoara activitatea sub directa lor supraveghere sunt competente si nu supuse presiunii unui volum mare de munca sau altor cauze.
8.Membrii vor avea grija pentru a-si imbunatati continuu cunostintele, abilitatile si competentele profesionale proprii.
9.Rapoartele profesionale, declaratiile, publicatiile sau consultanta realizate de membri trebuie sa se bazeze pe principiile de baza de radioprotectie si pe argumente stiintifice , vor fi la cel mai bun nivel al cunostintelor lor si, in mod corespunzator, insusite.
10.Membrii ar trebui, acolo unde este necesar si posibil, sa corecteze declaratii gresite, senzationale sau care induc in eroare sau sunt fara acoperire, facute de catre altii, in ceea ce priveste radiatiile si protectia impotriva radiatiilor.
11.Membrii vor folosi toate oportunitatile pe care le vor avea , pentru a creste increderea publicului in protectia radiologica si pentru a-l face sa inteleaga aspiratiile si obiectivele IRPA si ale propriei lor Societati .


 IRPA, mai 2004Â