SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIOPROTECŢIE

 • istoric şi realizări

Societatea Română de Radioprotecţie (SRRp) este organizaţia ne-guvernamentală a specialiştilor în protecţia împotriva radiaţiilor ionizante.

Date despre înfiinţarea SRRp.

Imediat după accidentul nuclear de la Cernobâl (din 26 aprilie 1986), din iniţiativa Prof. Mircea ONCESCU, s-a organizat Seminarul Radioactivitatea şi dozimetria mediului ambiant la sediul IFIN Bucureşti-Măgurele. In cadrul seminarului, specialiştii în domeniul radioactivităţii mediului şi igienei radiaţiilor ionizante au prezentat numeroase lucrări şi referate legate de efectele accidentului asupra ţării noastre (contaminarea factorilor de mediu, a apei potabile şi alimentelor, doze efective primite de populaţia ţării noastre etc.). Seminarul s-a bucurat de o participare numeroasă a specialiştilor din domeniu, lucrările prezentate fiind apoi publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

Cu ocazia celei de a 8-a şedinţe a seminarului, din data de 30 mai 1990, specialiştii prezenţi au hotărât înfiinţarea SRRp. Primul preşedinte al Consiliului de Conducere a SRRp a fost Domnul prof. Mircea ONCESCU.

Scopul SRRp este de a dezvolta şi populariza pe plan naţional aspecte ştiinţifice, tehnice, medicale şi legislative din domeniul radioprotecţiei.

SRRp dezbate rezultatele cercetărilor obţinute în protecţia contra radiaţiilor ionizante şi în domenii conexe, în cadrul întrunirilor anuale sau prin participările specialiştilor săi la conferinţe/congrese internaţionale. Rezultatele dezbaterilor, oglindite în publicaţiile de specialitate, contribuie la conştientizarea, instruirea şi educarea populaţiei din ţara noastră.

Implicarea SRRp în informarea societăţii civile din România.

SRRp a organizat mai multe simpozioane de radioprotecţie, dintre care unele s-au finalizat şi prin publicarea în 1994 şi 1995 a două cărţi bilingve (română şi engleză): Radioactivitatea naturală în România şi Radioactivitatea artificială în România. Specialiştii săi au mai publicat şi alte cărţi, precum şi numeroase articole în presa centrală şi locală, respectiv în reviste de protecţia mediului. De asemenea, specialiştii din SRRp au participat la numeroase emisiuni la radio sau televiziune unde au prezentat şi dezbătut aspecte legate de efecte ale radiaţiilor ionizante şi probleme de radioprotecţie. Atenţie deosebită s-a acordat efectelor Accidentului de la Cernobâl (1986) în România, problemelor legate de Accidentul nuclear de la Fukushima Japonia din 2011, precum şi cea legată de funcţionarea reactoarelor nucleare energetice sau de cercetare din Europa.

Incă de la început, SRRp a fost un susţinător al dezvoltării energeticii nucleare din Romania, în condiţii de siguranţă pentru expuşii profesional, populaţie şi mediu. Atitudinea sa corecta a fost apreciată pozitiv de cei implicaţi direct în domeniu, specialiştii SRRp fiind solicitaţi de energeticienii nuclearişti în diverse dezbateri publice organizate de aceştia în problemă.

Specialiştii din SRRp lucrează în cele două reţele de supraveghere a contaminării radioactive a factorilor de mediu, a apei potabile/alimentelor din Ministerul Mediului, respectiv din Ministerul Sănătăţii, cât şi în institute de cercetare sau de învăţământ (IFIN-HH Măgurele, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca etc.), respectiv din obiective nucleare mari (CNE Cernavodă, ICN şi FCN Piteşti-Mioveni).

Cu ocazia Conferinţelor anuale organizate de SRRp, unde se prezintă lucrări de cercetare sub formă de referate şi postere, se face un bun schimb de informaţii între specialiştii săi, precum şi cu alte persoane/personalităţi invitate. Astfel, la majoritatea conferinţelor SRRp au participat specialişti în radioprotecţie din Republica Moldova, dar şi de la alte societăţi de radioprotecţie din Europa, Canada, Argentina şi Japonia.

Apreciată în mod deosebit a fost organizarea de către SRRp, la Braşov, în perioada 24-28 Septembrie 2007, a Congresului Regional IRPA pentru Europa Centrală şi de Est, având tema Aspecte Regionale şi Globale de Protecţie Radiologică. La acest congres au fost abordate probleme noi legate de expunerea la radiaţia ionizantă, reglementările şi politicile în protecţia radiologică, de la cerinţe internaţionale, la aspectele regionale. Sunt de evidenţiat Keynote lecture a Prof. Bernadette L. Kirk din SUA, prezentările din cadrul Forumului Organizaţiilor Internaţionale (condus de Dr. Phil Metcalf, Preşedinte IRPA în acel moment) şi cele de la sesiunea plenară ICRP (Dr. Annie Sugier, preşedinte Comitet 4 , Dr. Wolfgang Weiss şi Jacques Lochard), precum şi lecţiile ţinute de Dr. Robert H. Corbett (UK), Jim Malone (Irlanda), Prof. Jerzy Jankowski (Polonia), Prof. Manfred Tschurlovits (Austria) şi Dr. Rodolfo E. Touzet (Argentina). In total au participat 330 specialişti din ţară şi din străinătate (din 27 ţari şi de la diverse organisme internaţionale: OMS - Geneva, AIEA - Vienna, IRPA şi UE - Luxembourg). Congresul din 2007 de la Braşov s-a bucurat de un real succes internaţional. Preşedinte al Congresului internaţional a fost Dr. fiz. Constantin MILU, preşedinte executiv al SRRp.

SRRp publică toate prezentările de la conferinţele anuale în broşuri, care se constituie în materiale de informare şi referinţe bibliografice pentru specialişti.

Ca urmare a punerii in funcţionare a celor două reactoare energetice de la Cernavodă (1996 şi 2007), a funcţionării unor reactoare de cercetare (IFIN-HH până în 1998, respectiv TRIGA Piteşti-Mioveni), cât şi a CNE Kozlodui din Bulgaria la sud de Dunăre, a apărut necesitatea acordării unei atenţii deosebite, de către specialiştii SRRp, a aspectelor legate de supravegherea contaminării radioactive a factorilor de mediu, respectiv de asigurare a datelor de radioactivitate necesare luării unor decizii rapide de intervenţie în urgenţa radiologică. Aceste problematici au fost dezbătute în mai multe conferinţe naţionale ale SRRp, dar mai ales în cele din 2012 şi 2013 cu tematicile: Monitorizarea individuală şi dozimetria de mediu componente importante ale culturii de radioprotecţie, respectiv Informarea şi educarea publicului pentru situaţii de urgenţă radiologică.

Afilieri şi colaborări internaţionale şi interne cu ONG-uri de profil.

SRRp este membră a Asociaţiei Internaţionale pentru Protecţie Radiologică (IRPA) din iunie 1992. De atunci, specialiştii SRRp au participat la congresele organizate de IRPA sau la congrese regionale cu lucrării de specialitate. Sunt de menţionat participările importante la Congresele Internaţionale: IRPA 9 la Viena (Austria) în 1996 unde au participat 10 membri ai SRRp, IRPA 12 la Buenos Aires (Argentina) în 2008, IRPA 13 la Glasgow (Scoţia) în 2012 unde au participat 14 specialişti iar preşedintele SRR a fost numit membru al comitetului internaţional de program şi raportor la o sesiune ştiinţifică, precum şi la Al 3-lea Congres European IRPA la Helsinki (Finlanda) în 2010. La fiecare congres IRPA, SRRp a nominalizat delegaţi pentru participarea la Adunarea Generală IRPA şi la Forum-ul Societăţilor afiliate.

Cea mai recentă participare a fost la cel de al 4-lea Congres European IRPA, care a avut loc la Geneva (Elveţia), în perioada 23 27 iunie 2014. Din partea SRRp au fost 13 participanţi cu 11 postere şi două lucrări în sesiuni, din care una la sesiunea tinerilor cercetători. SRRp a susţinut financiar participarea a 5 membri, inclusiv a unui tânăr medic din Republica Moldova. Preşedintele Executiv al SRRp, Dr. fiz. Constantin MILU, a fost preşedinte la două sesiuni cu tematică în domeniul protecţiei lucrătorilor, a făcut o prezentare a SRRp în cadrul Forum-ului Societăţilor Asociate la IRPA şi a fost selectat în Grupul de bază pentru organizarea ediţiei următoare a Congresului Internaţional IRPA, care va avea loc la Cape Town (Africa de Sud), în 2016.

SRRp colaborează intens cu Asociaţia Română Energia Nucleară (AREN) la organizarea a diverse manifestări ştiinţifice sau de popularizare a cunoştinţelor legate de utilizarea energiei nucleare în diverse scopuri paşnice cu asigurarea măsurilor de radioprotecţie, inclusiv pentru elevi de liceu din şcolile bucureştene şi organizarea de manifestări ştiinţifice comune, în cadrul Simpozioanelor Internaţionale SIEN.

O bună colaborare există şi cu Societatea Română de Medicina Muncii, printre acţiuni aflându-se instruiri comune pentru specialişti şi organizarea unei Conferinţe Naţionale comune.

SRRp, alături de AREN, a semnat contracte de colaborare cu Societatea Nucleară Americană (ANS), care cuprinde şi invitarea reciprocă de specialişti la manifestările ştiinţifice proprii. In The ANS Globe nr. 21 din iunie 2014, ANS a publicat un articol al Preşedintelui Executiv al SRRp despre vizita sa ştiinţifică la CNE Fukushima (Japonia) , în decembrie 2013.

Alte colaborări fructuoase au fost cu Societatea Japoneză de Protecţie Radiologică şi cu Societatea Canadiană de Protecţie Radiologică; cu ultima, există chiar o convenţie speciala de co-operare, ţinând seama de sistemul comun de energie nucleară din cele două ţări, tip CANDU.

Aspecte organizatorice.

SRRp este organizată şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare.

Organul de conducere este Adunarea Generală a membrilor SRRp care se ţine anual; la doi ani, Adunarea Generală îşi alege Consiliul de conducere care organizează activitatea SRRp între adunări. In 2013 a fost ales actualul consiliu, format din 15 membri , din care un preşedinte executiv (Dr. fiz. Constantin MILU), trei vicepreşedinţi (Dr. Felicia-Steliana POPESCU, Dr. biol. Ion CHIOSILĂ şi Dr. fiz. Vasile SIMIONOV) şi un secretar (Ing. Veronica ANDREI), precum şi o comisie de cenzori cu un trezorier.

Numărul membrilor SRRp a suferit mari fluctuaţii de la înfiinţare şi până în prezent; la 1 ianuarie 2014 un număr de 110 persoane erau cu cotizaţia anuală plătită trei ani consecutivi şi au fost consideraţi membrii activi ai societăţii.

Din anul 2010 este creat un site (www.srrp.ro) pentru toţi membrii SRRp , cat si pentru public (acces deschis), care face cunoscute activităţile societăţii, realizând şi posibilităţi de dezbatere cu publicul a aspectelor de protecţie radiologică. Site-ul prezintă toate proiectele realizate de la înfiinţare, precum şi tematica/conţinutul conferinţelor anuale ale SRRp, inclusiv de la congresele IRPA. Site-ul permite şi realizarea unui sistem operativ de informare şi comunicare cu membri activi ai SRRp, prin partea parolată, unde sunt prezentate materiale şi informaţii ştiinţifice relevante.

Proiecte realizate

 • Coferinta Nationala ACTUALITATI IN RADIOPROTECTIE : Directiva Consiliului Europei Nr.2013/59/Euratom Bucuresti, 24.10.2014

 • Conferinta Nationala Aspecte practice şi legislative ce decurg din Directiva Consiliului Europei Nr.2013/59/Euratom, privind optimizarea radioprotecţiei populaţiei Bucuresti, 09.10.2015

 • Participare la cel de la 4-lea Congres European IRPA, Geneva (Elveţia), 2014;

 • Conferinţa naţională. Monitorizarea individuală şi dozimetria de mediu - componente importante ale culturii de radioprotecţie. Bucureşti , 2013;

 • Conferinţa naţională. Informarea şi educarea publicului pentru situaţii de urgenţă radiologică. Bucureşti, 2012;

 • Participare la Congresul IRPA 13 , Glasgow (Scoţia), 2012;

 • Conferinţa naţională. Conceptul - Cultura de Radioprotecţie şi rolul său în protecţia populaţiei şi a mediului. Bucureşti, 2011;

 • Conferinţa naţională. Protecţia în expunerea profesională la radiaţii ionizante. Bucureşti , 2010;

 • Conferinţa naţională. Triajul, monitorizarea şi tratamentul persoanelor expuse la radiaţia ionizantă ca urmare a unui act răuvoitor. Olăneşti - Vâlcea , 2009;

 • Conferinţă naţională cu participare internaţională. Radiaţiile ionizante şi sănătatea. Galaţi, 2008

 • Participare la Congresul IRPA 12, Buenos Aires (Argentina), 2008;

 • Congresul Regional IRPA pentru Europa Centrală şi de Est. Aspecte regionale şi globale de radioprotecţie. Braşov, 2007;

 • Conferinţă naţională cu participare internaţională. Radioprotecţia în România: de la cerinţe legislative la practică. Cluj-Napoca, 2006

 • Conferinţă naţională cu participare internaţională. Doze mici de radiaţii: concepte, efecte şi riscuri asociate. Timişoara, 2005 ;

 • Conferinţa naţională cu participare internaţională. Aspecte practice privind implementarea recomandărilor UE şi IRPA în domeniul radioprotecţiei. Iaşi, 2004;

 • Conferinţa naţională cu participare internaţională. Protecţia radiologică şi integrarea europeană. Sovata Mureş, 2003;

 • Conferinţă naţională cu participare internaţională. Riscuri asupra sănătăţii induse de radioactivitate. Băile Felix Oradea, 2002;

 • Conferinţa naţională cu participare internaţională: Protecţia radiologică în al III-lea mileniu, Vatra Dornei - Suceava, 2001;

 • Conferinţa naţională cu participare internaţională:  Radiaţii, viaţa şi mediul înconjurător, Sinaia, 2000;

 • Participarea la Congresul IRPA 10 , Hiroshima, Japan, 2000;

 • Conferinţa naţională cu participare internaţională:  Radioprotecţie. Securitatea surselor şi a materialelor radioactive, Mamaia, 1999;

 • Conferinţa naţională cu participare internaţională: Radioactivitatea naturală, Tuşnad, 1998;

 • Trei monitoare publice de radiaţii cu afişaj digital de mari dimensiuni, instalate în Bucureşti, Craiova şi Cernavodă, în anul 1998;

 • Distribuţia în cadrul proiectului EU-ECHO a 1.720.000 tablete de iod către personalul de urgenţă şi populaţie în zonele de risc nuclear, în anul 1997, cu extensie până în 30.11.2004;

 • Conferinţa naţională cu participare internaţională: Protecţia împotriva radiaţiilor şi educaţia pentru siguranţa nucleară, Sibiu, 1997;

 • Workshop: Energia nucleară în România - risc potenţial pentru mediul înconjurător şi sănătatea omului, Bucureşti, 1996;

 • Participarea la Congresul IRPA 9, Viena (Austria), 1996;

 • Simpozion: Centenar BECQUEREL, Bucureşti, 1996;

 • Simpozion: Radioprotecţia în ciclul producerii combustibilului nuclear, Piatra Neamţ, 1996;

 • Simpozion: Aspecte privind protecţia împotriva radiaţiilor în utilizarea apelor geotermale, Băile Herculane, 1995;

 • Simpozion: Centenar ROENTGEN,, Cluj - Napoca, 1995;

 • Simpozion: Accidentul nuclear - management şi impact asupra mediului înconjurător şi sănătăţii omului, Bucureşti, 1994;

 • Workshop: Radioactivitatea artificială, radioactivitate produsă de om şi lecţii post-Cernobâl, Sinaia, 1994;

 • Simpozion: Modificări ale expunerii la radiaţia naturală ca urmare a activităţii umane factor de risc pentru sănătate, Oradea, 1993.